polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES, LICENCJA

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wiecejnizzdroweodzywianie.pl/.

Administratorem strony jest Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zdrowe Odżywianie – Michał Jaworski, ul. Warszawszka 46/12, 05-120 Legionowo, NIP: 566-149-69-34.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail michal@wiecejnizzdroweodzywianie.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zdrowe Odżywianie – Michał Jaworski, ul. Warszawszka 46/12, 05-120 Legionowo, NIP: 566-149-69-34,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://wiecejnizzdroweodzywianie.pl/,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera lub informacji handlowych o blogowych produktach np. kursy internetowe.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Litwy poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Litwie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite, którego dostawcą jest podmiot litewski. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • UAB “MailerLite”, adres: Paupio 28, Wilno, Litwa, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera,
  • Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 521-370-44-20 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Licencja

Administrator wyraża zgodę na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie lub kopiowanie materiałów znajdujących się na niej wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania ze stron jest zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, oraz przestrzegania przepisów związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności.

Zabrania się, bez pisemnej zgody Administratora powielania, przekazywania lub dystrybuowania jakichkolwiek treści zawartych na tych stronach, w tym również tekstów, zdjęć, dźwięków i video.

§ 7

Wyłączenie odpowiedzialności

Strona www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl została stworzona przez amatorów, pasjonatów zdrowego odżywiania w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami interesującymi się tą tematyką.

Przedstawione na niej informacje przedstawiają subiektywne doświadczenia autorów bloga, oraz specjalistów których zapraszają i nie muszą być jednakowo skuteczne dla wszystkich. Informacje i porady, które umieszczamy udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Strona www.wiecejnizzdroweodzywianie.pl nie posiada charakteru konsultacyjnego a jedynie informacyjny oraz edukacyjny, w związku z czym nie powinna być traktowana jako substytut profesjonalnej porady lekarza, farmaceuty lub psychologa.

Administrator witryny dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania zawartych w serwisie porad powinny być zawsze konsultowane z lekarzem.